Odstúpenie od zmluvy

Podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku bez udania dôvodu.

Ak chcete odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorú ste uzavreli kúpou tovaru, vyplňte priložený formulár na odstúpenie od zmluvy a pošlite ho e-mailom na info@domasdetmi.sk. Môžte ho tiež poslať poštou alebo priniesť osobne na adresu Staré záhrady 8, 82105 Bratislava. Nezabudnite pribaliť aj tovar, ktorý chcete vrátiť.