Kontaktné údaje pre poskytovanie informácií alebo osobné vyzdvihnutie tovaru.

 

Meno:               Lucia Císarová, Matej Pokrievka

Adresa:             Staré záhrady 8, 821 05 Bratislava

Telefón:            0904 215 846, 0907 911 205

Whatsup:          0904 215 846, 0907 911 205

E-mail:               info@domasdetmi.sk

Facebook:         Doma s deťmi

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

Prevádzkovateľ obchodu:

Cipo SK s.r.o.

Staré záhrady 8

821 05 Bratislava

IČO: 48048330

DIČ: 1077474310

Bankové spojenie

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu: 5067181814/0900

IBAN: SK9309000000005067181814

BIC/SWIFT: GIBASKBX

 

Orgán dozoru a dohľadu:

Slovenská obchodná inšpekcia

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Prievozská 32, P.O.Box 5

820 07 Bratislava 27

Telefón: 02/58272 172

E-mail: ba@soi.sk