Deti sa majú od malička všestranne rozvíjať vo všetkých oblastiach, aby sa v dospelosti vedeli sami rozhodnúť, čo ich najviac baví a čomu sa chcú venovať. To platí pri výbere povolania, ale aj koníčkov. Rozvoj v oblasti kreatívnej tvorby je rovnako dôležitý, ako v oblasti športu, jazykov alebo tanca.

Riadime sa mottom “TVORIŤ, VYTVORIŤ…VYBUDOVAŤ”

Toto motto chápeme ako postupný rozvoj kreatívnej tvorby najskôr ako formu hry s rodičmi, kde môžu deti naplno prejaviť svoju fantáziu. Cez túto hru dokážu niečo hmatateľné vytvoriť. Neskôr pochopia, že vytváranie nových vecí je prirodzené a v dospelosti budú schopné niečo vlastné vybudovať.